QUÊN THÔNG TIN ĐĂNG NHÂP CỦA BẠN?

TẠO TÀI KHOẢN

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC TÌM CỘNG SỰ

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Tôi nghĩ rất nhiều bạn cũng như tôi đang tìm kiếm thêm những cộng sự còn thiếu cho dự án của mình, nếu bạn thấy cơ hội tiềm năng nào đó muốn thảo luận về việc hợp tác cùng tôi, hãy liên lạc với tôi.

Team IG Corp của tôi hiện tại có năng lực đàm phán, nhập khẩu và tồn trữ số lượng lớn hàng tại Việt Nam để phục vụ cho khách sỉ mua về bán lại. Nếu bạn đang cần tìm đối tác làm khâu cung cấp tài chính, nhập khẩu, thông quan, quản hàng, giao nhận… để bạn có thể lấy hàng về bán từ từ mà không cần phải bỏ ra số vốn lớn, phải tốn thời gian và chi phí cho những việc nằm ngoài thế mạnh sinh lợi nhất của bạn như marketing, bán hàng, tăng doanh thu… thì hãy liên hệ với chúng tôi.

FORM LIÊN HỆ

Nếu bạn thấy có cơ hội tiềm năng hay muốn thảo luận về việc hợp tác cùng Long, hãy liên lạc với tôi theo form dưới đây.

ĐẦU TRANG